OBCHODNÍ CENTRUM TŘINEC –  realizace přípojky NN, realizace systému měření a regulace (regulace  VZT jednotek a zdroje tepla)

GEMAX INVEST A.S.  OSTRAVA –  kompletní realizace fotovoltaické elektrárny na střechu objektu

RODINNÝ DŮM STARÁ BĚLÁ –  kompletní realizace fotovoltaické elektrárny na střechu objektu

RODINNÝ DŮM FRÝDEK MÍSTEK –  kompletní realizace fotovoltaické elektrárny na střechu objektu

REKONSTRUKCE BUDOVY HOMOLA A.S. OSTRAVA I.ETAPA -  realizace systému měření a regulace (regulace  VZT jednotek a podlahového vytápění)

OSTROJ OPAVA -  realizace kabelového vedení VN, úprava rozvoden VN, NN, sběr dat do stávajícího informačního systému

ŠANTOVKA OLOMOUC -  realizace systému měření a regulace (regulace FAN-COIL jednotek v obchodních nájemních jednotkách)

HYUNDAI NOŠOVICE – PŘISTAVBA HALY DYMOS - realizace systému měření a regulace (regulace  VZT jednotek)

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO STADIÓNU VÍTKOVICE OSTRAVA -  realizace systému měření a regulace (regulace  VZT jednotek, regulace osvětlení, sběr dat z energetických center, řízení ¼ hodinového maxima, rozšíření dispečerského pracoviště)

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO STADIÓNU VÍTKOVICE OSTRAVA -  realizace výměny osvětlení celého stadiónu ( dodávka montáž nových svítidel na tribunách a hlavních stožárech stadiónu, kompletní výměna NN rozvoden)

HAST RETAIL OSTRAVA SVINOV -  realizace trafostanice včetně rozvodny NN

BAZÉN KOPŘIVNICE – realizace systému měření a regulace (regulace VZT jednotek a zdroje vytápění)

KAUFLAND RYCHNOV NAD KNĚŽNOU –  realizace silnoproudých rozvodů, komplení instalace slaboproudých rozvodů a zařízení, kompletní realizace systému měření a regulace (regulace  VZT jednotek, regulace osvětlení, regulace zdroje tepla,  řízení ¼ hodinového maxima včetně instalace dispečerského pracoviště)

REALIZACE TEPELNÝCH ČERPADEL – za rok 2013 cca 20 instalací tepelných čerpadel pro rodinné domy, (tepelné čerpadla země-vody včetně plošných kolektorů nebo vrtů, instalace vzduchových čerpadel), všechna čerpadla instalována od švédského výrobce IVT

 

NYNÍ V REALIZACI

NEMOCNICE FRÝDEK MÍSTEK - realizace systému měření a regulace (regulace  VZT jednotek, regulace zdroje tepla, regulace FAN-COIL jednotek, řízení ¼ hodinového maxima, měření spotřeby tepla, vody a elektrické energie vybudování nového  dispečerského pracoviště)

VESMÍRNÁ BRÁNA – MODERNÍ CENTRUM V AREÁLU HVĚZDÁRNY -  realizace systému měření a regulace (regulace VZT jednotek, zdroje vytápění, podlahového vytápění, regulace tepelných čerpadel)

NEMOCNICE OPAVA - realizace systému měření a regulace (regulace  VZT jednotek, regulace zdroje tepla, regulace FAN-COIL jednotek, řízení ¼ hodinového maxima, měření spotřeby tepla, vody a elektrické energie přenos dat na stávající dispečerské pracoviště)

VĚDECKOTECHNICKÝ PARK – MFB III. A IV.  OSTRAVA - realizace systému měření a regulace (regulace  VZT jednotek, regulace zdroje tepla, regulace FAN-COIL jednotek, řízení ¼ hodinového maxima, měření spotřeby tepla, vody a elektrické energie, přenos dat na stávající dispečerské pracoviště, vybudování nového podružného dispečerského pracoviště)